INNOVATSIOONIPÄEVKairi Pauskar: maailma vallutab vaid maailma tasemel meeskond

 TransferWise'i personaliarhitekt Kairi Pauskar selgitab tänasel mitmekesisuse päeval, et rahvusvaheline meeskond on ambitsioonika ettevõtte edu alus.

Pagulasdebati seisukohad jagunevad laias laastus kolmeks. Ühed võtaksid vastu kõik. Teised ütlevad, et vastuvõtt peaks tuginema selgetele alustele, kuna mitmekesisus rikastab, kuid riske peab arvestama. Kolmas äärmus ütleb: «Eesti kvoot on null.»

Siinkohal ei soovi ma arutleda selle üle, kas vastu tuleks võtta kõik või mitte. Kuid tooksin esile, et nullkvoodi pooldajate hoiak ehk nulltolerants endast erinevate suhtes mõjutab negatiivselt nii pagulasi, välismaalt Eestisse tööle tulnud professionaale kui ka kõiki siinseid elanikke.

Kuna TransferWise’i eesmärk on muuta rahandus õiglasemaks üle kogu maailma, siis on ääretult oluline, et meie meeskonnas oleksid inimesed, kes tunneksid eri riikide kultuuri- ja käitumisnorme.

Suudame olla rahvusvaheliselt edukad, kui pakume konkreetse turu vajadustele vajalikke tooteid ja vastame kliendi küsimustele arusaadavas keeles. Pangandus erineb riigiti – keskkond on erisugune nii USAs, Suurbritannias, Eestis kui ka Hiinas. Kui meil on vaja katsetada uut toodet reaalsete kasutajate peal, siis on alati mõni kolleeg, kel on selles riigis konto, või mõni sõber, kes seal elab. Seega, rahvusvaheline kollektiiv võimaldab võita aega ning arendada paremat toodet. Küünikud võiksid isegi väita, et globaalsete ettevõtete jaoks pole mõtteviis «mitmekesisus rikastab» mitte pelgalt moraalne, vaid ka äriline argument.

Rahvusvahelisel kollektiivil on veel üks oluline lisandväärtus. Rahvusvaheline kollektiiv tegutseb väljaspool mugavustsooni. Kui meeskond on ühetaoline ehk kõigil on ühesugune haridus-, keele- ja kultuuritaust, siis on tunduvalt suurem risk, et tiimiliikmed ei püüa üksteise ideid ja argumente proovile panna. Organisatsioon võib toimida edasi võrdlemisi edukalt, kuid tugevat kasvu homogeenne kollektiiv ei soodusta.

Meie ettevõte tahab kiiresti areneda ning tegutseme väljaspool mugavustsooni hea meelega. Eri taustaga inimesed suudavad vaadata samale asjale eri vaatenurgast ning parimad lahendused sünnivad siis, kui need on mitme nurga alt läbi mõeldud ja vaieldud.

TransferWise on rahvaste paabel. Pelgalt Tallinna kontoris töötab üle 30 eri rahvuse esindaja. Minult on küsitud, kas nii rahvusvahelises keskkonnas konflikte ei teki. Võin oma kogemuse põhjal kinnitada, et ei teki. Meile on oluline, et kogu meeskond kehastaks ettevõtte kultuuri ja põhiväärtused oleksid osa iga inimese DNAst. Värbame inimesi, kes on valmis pingutama selle nimel, et muuta finantsmaailma, mitte tulla kaheksaks tunniks päevas mugavale toolile istuma.

Samuti on ääretult tähtis, et inimesed saaksid asjad tehtud ning hooliksid alati oma kliendi vajadustest. Üks meie põhiväärtustest kõlab pigem nagu moto: «Vähem draamat, hea karma.» Teisisõnu, suurepärast kasutajakogemust loovad inimesed peavad olema ka head kolleegid. Intrigante me tiimis ei hoia.

Peame võrdselt lugu nii eestlastest, brittidest, iraaklastest kui ka nigeerlastest. Kahe aasta jooksul on meie tiim kasvanud kümme korda. Ainuüksi mullu liitus meiega üle 300 inimese ja värbajatel tuli vaadata läbi umbes 20 000 avaldust, mis tõestab, et kultuur, mida kehastame, on talentide seas kõrgelt hinnatud.

Artikli alguses juhtisin tähelepanu nullkvoodi hoiaku pooldajate negatiivsele mõjule. Seda põhjusel, et selle mentaliteedi tuliseimad pooldajad kannavad sallimatust pagulaste suhtes üle paljudele Eestis töötavatele ja õppivatele mustanahalistele ning araablastele. See on väga suur probleem.

Eestis on väga palju tehnoloogiaettevõtteid, kes vajavad tippspetsialiste kogu maailmast. Kui ettevõtte ambitsioon on sõna otseses mõttes maailma muuta, nagu näiteks Skype on telekommunikatsiooni maailmas teinud, siis selle teostamiseks on vaja väga spetsiifilise oskuste ning kogemustega inimesi, keda tuleb ka maailma mastaabis tikutulega taga otsida. Talendid kolivad Eestisse vaid juhul, kui nad end siin hästi tunnevad ega pea muretsema, kas kontorist koju minnes ei tule ehk solvanguid või halvustavaid pilke taluda.

Tugevate ettevõtete otsene rahaline kasu Eestile on nende makstavad tööjõumaksud. Meie Tallinna kontoris töötab üle 400 inimese, kelle maksutulu laekub Eesti riigile. Mul on raske mõista, miks peaks keegi loopima kaikaid kodarasse neile, kes rahvuslikku rikkust kasvatavad. Eestisse liigub rikkus siis, kui pakume väärtuslikku keskkonda selle kasvatamiseks.

Pakume siis. Erinevus rikastab. Mõnusat mitmekesisuse päeva kõigile Eestimaal elavatele inimestele!

Allikas Postimees