INNOVATSIOONIPÄEVMiniEXPOl tutvustab Eesti Teadusagentuur koos SA Archimedesega toetusmeedet NUTIKAS, mille uus taotlusvoor annab rohkem raha ettevõtte käsutusse

 

23. jaanuarist saavad ettevõtted küsida SA Archimedeselt taas toetust nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse jäävate rakendusuuringute või tootearendusprojektide ellu viimiseks koostöös teadusasutusega.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme (NUTIKAS) uus taotlusvoor pöörab varasemast suuremat tähelepanu arendusprojekti elluviimiseks vajalikele ettevõtte omakuludele.

Pakutava toetuse summa ühe projekti kohta on 20 tuhat kuni kaks miljonit eurot. Toetuse summast vähemalt 80 protsenti peab moodustama teadusasutuselt tellitav rakendusuuring või tootearendus. Kuni 20 protsenti toetuse summast on aga lubatud kasutada nende kulude katteks, mis tehakse projektiga seonduvalt ettevõtte sees. Võrreldes esimese taotlusvooruga on laienenud ka abikõlbulike kulude ring.

Toetuse määr sõltub ettevõtte suurusest ja projekti iseloomust

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand märkis, et NUTIKAS toetusmeede on muudetud ettevõtetele märksa atraktiivsemaks: „Anname ettevõtetele rohkem vabadust ja võimalusi toetussummade kasutamisel, et suurendada nende huvi teadlastelt rakendusuuringute ja tootearendusprojektide tellimise vastu.“

NUTIKAS toetuse määr sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas tellitav projekt on rakendusuuring või tootearendus. Näiteks saab väikeettevõte teadusasutuselt rakendusuuringu tellimiseks toetust kuni 70 protsenti abikõlbulike kulude maksumusest.

Taotlemine on lihtne

Taotlusi saavad esitada Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, kes võivad kaasata ka projekti tulemustest  huvitatud partnereid. Taotlemine toimub elektrooniliselt läbi Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS). Taotlusvooru eelarve on üheksa miljonit eurot. Taotlusvoor kestab kuni 20.12.2017 või kuni eelarvemahu täitumiseni.  

Toetust jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Taotlemiseks on vajalik esitada SA Archimedesele taotlus, arendusplaan ja äriplaan. Arendusplaani paneb kokku teadusasutus. Äriplaani koostab aga ettevõte, näidates selles ära, kuidas kavatsetakse saadud tulemusi hiljem kasutama hakata.

Teadusteenuse tellib ettevõte eelistatult Eesti teadusasutuselt. Sobivate Eesti teadusasutuste nimekirja leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. Kuna toetusena kasutatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite raha, on vajalik tagada turukonkurentsi ärakasutamine. Selleks on vaja küsida vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist erinevatelt teadusasutustelt, kasutada võib ka E-riigihangete keskkonda, mis muudab teenuse hinnapäringu nähtavaks kõigile võimalikele teemast huvitatud teadusasutustele. Samuti on abiks ülikoolide ja ettevõtete koostööplatvorm Adapter.ee, mis saadab praeguse seisuga päringu laiali kuuele Eesti ülikoolile.

Korralikult vormistatud taotluse esitamisest otsuse saabumiseni võib kuluda kuni 60 tööpäeva.

„Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusmeede, mille eesmärk on soodustada koostööd ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel, suunates teaduasutusi rohkem arendama ettevõtetele olulisi valdkondi. Aastani 2022 on toetusmeetmes kasutamiseks 26,6 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengufondist ja Eesti riigilt.

Lisainfo:

Kontakt:

Tea Tassa – SA Archimedes meetmehoidja, tel 730 0396, tea.tassa@archimedes.ee

Viktor Muuli  – ETAg, nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, 730 0325, viktor.muuli@etag.ee