INNOVATSIOONIPÄEVProgrammeerimine nagu võõrkeele rääkimine. Cody tutvustab miniEXPOl oma programmeerimise õppekeskkonda

Kas Sulle tundub, et programmeerima õppida on liiga keeruline? Samamoodi mõtlesid Tartu Ülikooli esmakursuslased Markus ja Kaspar, kuid selle asemel, et juba enne enne alustamist käega lüüa, otsustasid nad luua õppekeskkonna Cody, mis teeb õppimise lihtsamaks. Alljärgevalt kirjutab Markus Kuslap, kuidas neil see idee sündis: 

Oleme Kaspariga vanad tuttavad ning erinevad start-upid ja hackathonid on meile mõlemale alati huvi pakkunud. Kaspar osales kevadel Gustav Adolfi gümnaasiumi abituriendina Eesti 2.0 bitcoini-kursusel ning sai selle käigus aru, et ilma programmeerimisoskuseta on hackatonidel ja üleüldse tulevikus raske hakkama saada, sest praegusel infoajastul on kõik teaduse ja töövaldkonnad ühel või teisel moel seotud programmeerimisega. 

Samuti meenutasime enda põhikooli ja keskkooli arvutiõpetuse tunde, mis olid tagasi mõeldes suure potentsiaaliga, kuid interaktiivsete õppematerjalide ja kohati ka õpetajakompetentsi puudulikkuse tõttu üsnagi ebapädevad. Seetõttu otsustasime ohjad enda kätte võtta ning olukorda parandama asuda. Möödunud oktoobris toimunud järjekordne Garage48 hackathon andis meile selleks ideaalse võimaluse. 

Lõime virtuaalse õpetaja/õppeplatvormi Cody, mis aitab inimestele tuttavate õppemeetodite (nt sõnakaartide kordamine, tühjade lünkade täitmine jpm) abil omandada programmeerimist sarnaselt võõrkeele õppimisele. Nimelt näitab statistika, et iga teine inimene kardab, et programmeerimine on tema jaoks liiga keeruline ning selle õppimise peale ei julgeta mõeldagi – see näib võimatuna. Seetõttu sarnanevadki Cody õppemeetodid keeleõppeprogrammile Lingvist, näidates inimestele, et programmeerimiskeelte näol on tegemist lihtsalt omapäraste võõrkeeltega. Cody on nagu programmeerimiskeelte Lingvist.

Samuti on Cody õpik üles ehitatud elulistele näidetele. Iga kirjapandud koodirida on kui raamat ning inimene, kes koodirea kirja paneb, on omamoodi kirjanik.

Nagu eelpool mainitud sai, näeme probleemi ka arvutiõpetuse tundide võimekuses, kuna paratamatult peab õpetaja mõistma õpetatavat materjali keskmisest paremini, kuid programmeerimise valdkonna inimesed, kes mõistavad oma ala keskmisest paremini, leiavad tööd kõrgemalt tasustatud töökohtadel. Seetõttu vajavadki koolid õpetajat, kes mõistab õpilase tegevust, õpetatavat materjali ning oskab anda konstruktiivset tagasisidet – Codyt.

Lisaks sellele meeldivad nii koolilastele kui ka üldiselt kõigile inimestele ülesanded, mis on interaktiivsed ning näitaksid inimestele konkreetselt, mida nad omandatud oskustega peale saavad hakata. Seepärast on Cody õppematerjal üles ehitatud fiktiivsel lool, kus õpilane peab aitama õpetaja Codyl rännata kosmoses ja täita erinevaid ülesandeid, kus õpilasel tuleb enda teadmiseid rakendades programmeerida eluski vajaminevaid programme (näiteks stopper, palgakalkulaator jne).

Cody on hetkel arendusjärgus, kuid astub jõudsaid samme edasi. Parimaks arendusveduriks on inimestepoolne tagasiside sinu tootele. Seetõttu soovime, et te katsetaks Codyt meie lehel ning vastaksite tagasisideankeedile. Hetkel oleme toote loonud vaid desktopil kasutamiseks, seega on ka prototüüp vaid arvutist ligipääsetav. Alustades sellest väikesest sammust saame üheskoos parandada programmeerimise õppekvaliteeti nii koolides kui ka terves maailmas.
 
Allikas: http://www.eesti2.ee/blogi/programmeerimine-nagu-voorkeele-raakimine