INNOVATSIOONIPÄEVSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

www.smit.ee

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus loob ja haldab tarkvara, mida kasutavad politseinikud, päästjad, piirivalvurid, päästekorraldajad (Häirekeskus), kodakondsus- ja migratsiooniametnikud. Lisaks pakume ESTER raadiosidet, meil on 24/7 töötav kasutajatugi ja tehnikud üle Eesti, kes aitavad politseinikku või päästjat just seal kus ta parasjagu asub.

E-politsei infotehnoloogiline lahendus, mida me MiniExpol esitleme, on valminud koostöös Politsei- ja piirivalveametiga ja seda kasutavad politseipatrullid. Uus lahendus koosneb patrullmasinatesse paigaldatud seadmetest ehk spetsiaalsest ilmastiku- ja põrutuskindlast tahvelarvuti koos lisaseadmetega ja turvalisest veebipõhisest eritarkvarast. 

Veebipõhine tarkvararakendus on loodud politseinike vajadustest lähtuvalt, süsteem on kasutusjuhendi vaba ja koosneb infopäringutest ja kaardirakendusest ehk politseinik saab inimese kohta tänaval tööd tehes kogu vajaliku info ühes infosüsteemis ja ühes seadmes. 

E-politsei seadmesse ei salvestata andmeid, kuna infot päritakse turvalise andmevahetuskihi (x-tee) vahendusel. E-politsei lahenduse arendamiset ja soetamist lahenduse rahastab Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Siseministeerium.